Thiết kế nội thất phòng khách HomeCity

Khu vực phòng khách

2aed41d76_phongkhachhomecity6.jpg

f280bd3bb_phongkhachhomecity4.jpg

f280bd3bb_phongkhachhomecity2.jpg

f280bd3bb_phongkhachhomecity3.jpg

f280bd3bb_phongkhachhomecity5.jpg

Phối cảnh phòng ngủ
2aed41d76_phongngu1.jpg

2aed41d76_phongngu2.jpg

2aed41d76_phongngu4.jpg

2aed41d76_phongngu3.jpg